Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

hedonia
4077 b04c 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viaakrotka akrotka
hedonia
"- W kółko słyszę tylko: "kobiety nie wiedzą czego chcą".
Wiedzą, kurwa. Oczywiście, że wiedzą. Wiedzą lepiej od ciebie. Problem w tym, że gdyby zaczęły sięgać po to, czego naprawdę potrzebują, mogłoby się okazać, że ty niekoniecznie jesteś na tej liście. "
— "Myślenie jest erotyczne"
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viaakrotka akrotka
hedonia
3723 ae0c 500
Reposted frommental-cat mental-cat viamadamemonroe madamemonroe
hedonia

Little kittens can be very scary

Reposted fromkonbeto konbeto viafuckofcourse fuckofcourse
hedonia
balonik
Reposted frommajkey majkey viaucieknijmi ucieknijmi
hedonia

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viaucieknijmi ucieknijmi
hedonia
Reposted fromoski oski viawyliczanka wyliczanka
hedonia

June 26 2015

hedonia
8727 5bc7
Reposted frombjureczko bjureczko viafuckofcourse fuckofcourse
hedonia
4329 b50b 500
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viafuckofcourse fuckofcourse

June 22 2015

hedonia
1605 0329 500
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord
hedonia
7443 bb9a 500
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord
hedonia
1931 e9fe 500
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord
hedonia
6216 9920 500
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord
hedonia
6733 a04d 500
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord
hedonia
5434 c46a 500
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord
hedonia
9436 8be2 500
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord viamariMo mariMo
8235 85b0 500
Reposted fromthathilomgirl thathilomgirl viamariMo mariMo
hedonia
0531 dd04
Reposted fromaliceinweedland aliceinweedland viamariMo mariMo
hedonia
7977 77ea 500
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord viamariMo mariMo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl